Turkestan Collection - Mainpage
ts     Türkistan derlemesi - XVIII. yüzyılın ikinci yarısından XX. yüzyılın  ilk yarısına kadar Orta Asyada yaşayan Türk halklarının tarihin yansıtan, dünyaca nadir bulunan 594 Ciltli tarihsel kaynak. Derleme müteşebbisi Türkisten bölgesin 14 sene yöneten K.P. Kaufman’dır. K.P. Kaufman ile Sankt Peterburg kütühanesinde çalışan ünlü bibliyograf V.İ. Mejov’un arasında anlaşma yapılarak, 1868 yılından itibaren kaynak toplama işi başlatılmıştır. V.İ. Mejov’un 20 yıllık çalışmasının sonucunda, 1867-1887 yıllar arasında 416 Cilt kitap yayımlanır. 1888 – 1907 yıllar arasında bazı nedenlerden dolayı çalışma devam edemez. 1907 yılından itibaren çalışma tekrar devam ederek, 1910 yılında  bibliyograf N.B. Dmitrovsk tarafından 127 Cilt kitap yayımlanır (417-543 Ciltleri). 1911-1916  yıllar arasında  doğubilimci A.A. Semenov tarafından 48 Cilt kitap (544-591 Ciltleri), 1939 yılında bibliyograf E.K. Betger tarafından 3 Cilt kitap (592-594 Ciltleri) ve 594 Ciltten başka dört ciltten oluşan “sistematik indeksi” yayımlanır. 
     Türkistan derlemesinin önemli kaynakların “Voennıy sbornik”, “Vestnik Evropı”, “Russkiy Vestnik”, “İstoriçeskiy Vestnik”, “Jivaya Starina”, “Golos”, “Birjevıe vedomosti” v.b. süreli yayınlar oluşturmuştur. Derlemede savaş konusun yansıtan asker adamlarının bildirileri, makaleleri, Türkistan ve Türk halklarının eski, orta, modern çağdaki sosyal hayatı, ekonomik durumu, kültürü, dini, cografisi hakkındaki değerli bilğiler yer almıştır. Derleme oluşturulurken V.İ. Mejov,  N.B. Dmitrovsk,  A.A. Semenov, E.K. Betger’den başka doğubilimciler N.Y. Bonç-Osmolovskiy, A.A. Divaev ve  bibliyograf İ.İ. Geyerler katkıda bulunmuştur.

Veritabanın kullanma talimatları

Elektronik Katalog